TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 4 lượt 03 3 lượt 92 16 lượt
14 4 lượt 19 2 lượt 64 15 lượt
30 4 lượt 30 2 lượt 16 13 lượt
64 4 lượt 45 2 lượt 41 13 lượt
04 3 lượt 04 1 lượt 02 12 lượt
07 3 lượt 22 1 lượt 04 12 lượt
41 3 lượt 24 1 lượt 05 12 lượt
49 3 lượt 27 1 lượt 30 12 lượt
54 3 lượt 31 1 lượt 38 12 lượt
57 3 lượt 33 1 lượt 68 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
95 1 lượt 94 1 lượt 15 2 lượt
93 1 lượt 93 1 lượt 79 3 lượt
92 1 lượt 85 1 lượt 83 4 lượt
91 1 lượt 84 1 lượt 80 4 lượt
90 1 lượt 83 1 lượt 50 4 lượt
88 1 lượt 77 1 lượt 13 4 lượt
87 1 lượt 76 1 lượt 98 5 lượt
86 1 lượt 69 1 lượt 85 5 lượt
85 1 lượt 61 1 lượt 72 5 lượt
84 1 lượt 57 1 lượt 70 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
15, 21, 24, 29, 38, 42, 47, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 65, 66, 69, 70, 76, 79, 81, 83, 96, 97, 98 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )